ஸ்ரீ அகத்திய மகரிஷி

ஸ்ரீ அகத்திய மகரிஷி :

ஓம் அகஸ்தீஸ்வராய வித்மஹே
பொதிகை ஸஞ்சாராய தீமஹி
தன்னோ குருமுனி ப்ரசோதயாத்