சுக்ரன் பிராண தேவதை ருரு பைரவர் காயத்ரி மந்திரம்

சுக்ரன் பிராண தேவதை ருரு பைரவர் காயத்ரி மந்திரம்


சென்னையில் குறைந்த கட்டணத்தில் பங்கு சந்தை பயிற்சி 
SHARE MARKET TRAINING
Whatapp Number : 91-9094047040 / 91-9841986753
    இப்பொழுதே இங்கே பதிவு செய்யுங்கள்
சென்னையில் குறைந்த கட்டணத்தில் பங்கு சந்தை பயிற்சி தினமும் சுக்ரன் பிராண தேவதை ருரு பைரவரின் காயத்ரி மந்திரத்தை ஒன்பதின் மடங்குகளில் பாராயணம் செய்ய வேண்டும். இதனால் இன்பங்கள் அதிகரித்து, துன்பங்கள் அகலும்.

நவக்கிரகங்களில் மற்றொரு சுப கிரகமாக திகழ்பவர் சுக்ரன். இவரது பிராண தேவதை, ருரு பைரவர்.

‘ஓம் ஆனந்த ரூபாய வித்மஹே
டங்கேஷாய தீமஹி
தந்நோஹ்: ருருபைரவ ப்ரசோதயாத்’

என்ற காயத்ரி மந்திரத்தை ஒன்பதின் மடங்குகளில் பாராயணம் செய்ய வேண்டும். இதனால் இன்பங்கள் அதிகரித்து, துன்பங்கள் அகலும்.

கபால பைரவர் காயத்ரி மந்திரம்

கபால பைரவர் காயத்ரி மந்திரம்


தினமும் வீட்டில் இருந்து பணம் சம்பாதியுங்கள் 
சென்னையில் குறைந்த கட்டணத்தில் பங்கு சந்தை பயிற்சி 
SHARE MARKET TRAINING
Whatapp Number : 91-9094047040 / 91-9841986753
    இப்பொழுதே இங்கே பதிவு செய்யுங்கள்
சென்னையில் குறைந்த கட்டணத்தில் பங்கு சந்தை பயிற்சி 

யாருக்கெல்லாம் சந்திர மகாதிசை நடைபெறுகிறதோ, அவர்கள் தினமும் பைரவர் சன்னிதியில் 9 முறை அல்லது, 9-ன் மடங்குகளில் இந்த காயத்ரி மந்திரங்களை பாராயணம் செய்து வர வேண்டும்

‘ஓம் கால தண்டாய வித்மஹே
வஜ்ர வீராய தீமஹி
தந்நோஹ்: கபால பைரவ ப்ரசோதயாத்’

யாருக்கெல்லாம் சந்திர மகாதிசை நடைபெறுகிறதோ, அவர்கள் தினமும் அவர்களின் ஊரில் இருக்கும் பைரவர் சன்னிதியில் 9 முறை அல்லது, 9-ன் மடங்குகளில் இந்த காயத்ரி மந்திரங்களை பாராயணம் செய்து வர வேண்டும். இதன் மூலம் சந்திர திசை யோக திசையாக இருந்தால், மேலும் யோகங்கள் அதிகரிக்கும். சந்திர திசை பாதகாதிபதி திசையாக இருந்தால், கஷ்டங்கள் குறையும்.

ஸ்ரீ க்ஷேத்ரபாலர்

ஸ்ரீ க்ஷேத்ரபாலர் :

ஓம் ஸ்வாநத்வஜாய வித்மஹே
ஸூல ஹஸ்தாய தீமஹி
தன்னோ க்ஷேத்ரீ ப்ரசோதயாத்

ஸ்ரீ விட்டலேஸ்வரன்

ஸ்ரீ விட்டலேஸ்வரன் :

ஓம் பண்டரிக்ஷேத்ர வாஸாய வித்மஹே
பாகவத ப்ரியாய தீமஹி
தன்னோ ஹரி ப்ரசோதயாத்

ஸ்ரீ சாரதா தேவி

ஸ்ரீ சாரதா தேவி :

ஓம் கலாமய்யை ச வித்மஹே
புத்திதாயை ச தீமஹி
தன்னோ ஸாரதா ப்ரசோதயாத்

ஸ்ரீ ஸாந்தி துர்க்கா

ஸ்ரீ ஸாந்தி துர்க்கா :

ஓம் மஹாதேவ்யை ச வித்மஹே
ஜய வரதாயை ச தீமஹி
தன்னோ ஸாந்தி துர்க்கா ப்ரசோதயாத்

ஸ்ரீ சபரி துர்க்கா

ஸ்ரீ சபரி துர்க்கா :

ஓம் காத்யாயண்யை ச வித்மஹே
கால ராத்ர்யை ச தீமஹி
தன்னோ சபரி துர்க்கா ப்ரசோதயாத்

ஸ்ரீ சந்தான துர்க்கா

ஸ்ரீ சந்தான துர்க்கா :

ஓம் காத்யாயண்யை ச வித்மஹே
கர்ப்ப ரக்ஷிண்யை ச தீமஹி
தன்னோ சந்தான துர்க்கா ப்ரசோதயாத்

ஸ்ரீ ராகு துர்க்கா

ஸ்ரீ ராகு துர்க்கா :

ஓம் ஸர்ப்பதோஷ நிவாரண்யை ச வித்மஹே
ஆத்ம வாஸின்யை ச தீமஹி
தன்னோ ராகு துர்க்கா ப்ரசோதயாத்

ஸ்ரீ கானக துர்க்கா

ஸ்ரீ கானக துர்க்கா :

ஓம் ஹ்ரீம் தும் லவந்தராயை ச வித்மஹே
தும் ஹ்ரீம் ஓம் பயநாஸின்யை ச தீமஹி
தன்னோ கானக துர்க்கா ப்ரசோதயாத்

ஸ்ரீ ஜாதவேத துர்க்கா

ஸ்ரீ ஜாதவேத துர்க்கா :

ஓம் ஜாதவேதாயை ச வித்மஹே
வந்திரூபாயை ச தீமஹி
தன்னோ ஜாதவேத துர்க்கா ப்ரசோதயாத்

ஸ்ரீ திருஷ்டி துர்க்கா

ஸ்ரீ திருஷ்டி துர்க்கா :

ஓம் ஹ்ரீம் தும் த்ருஷ்டி நாஸின்யை வித்மஹே
தும் ஹ்ரீம் ஓம் துஷ்ட நாஸின்யை தீமஹி
தன்னோ த்ருஷ்டி துர்க்கா ப்ரசோதயாத்

ஸ்ரீ ஆஸூரி துர்க்கா

ஸ்ரீ ஆஸூரி துர்க்கா :

ஓம் மஹா காம்பீர்யை ச வித்மஹே
ஸத்ரு பக்ஷிண்யை ச தீமஹி
தன்னோ ஆஸூரி துர்க்கா ப்ரசோதயாத்

ஸ்ரீ வன துர்க்கா

ஸ்ரீ வன துர்க்கா :

ஓம் உத்திஷ்ட புருஷ்யை ச வித்மஹே
மஹா ஸக்த்யை ச தீமஹி
தன்னோ வன துர்க்கா ப்ரசோதயாத்

ஸ்ரீ ஜெயதுர்க்கா

தச துர்க்கா :

1) ஸ்ரீ ஜெயதுர்க்கா :

ஓம் நாராயண்யை ச வித்மஹே
தும் துர்க்காயை ச தீமஹி
தன்னோ ஜெயதுர்க்கா ப்ரசோதயாத்

ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ மஹா பெரியவா

ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ மஹா பெரியவா :

ஓம் காஞ்சி வாஸாய வித்மஹே
ஸாந்த ஸ்வரூபாய தீமஹி
தன்னோ சந்த்ரசேகரேந்த்ர ப்ரசோதயாத்

ஸ்ரீ அய்யனார்

ஸ்ரீ அய்யனார் :

ஓம் கிராமபாலாய வித்மஹே
கிலேஸநாஸாய தீமஹி
தன்னோ சாஸ்த்ரு ப்ரசோதயாத்

வேதமாதா ஸ்ரீ காயத்ரிதேவி

வேதமாதா ஸ்ரீ காயத்ரிதேவி :

ஓம் பஞ்சவதனாயை ச வித்மஹே
பத்மாஸனஸ்த்தாயை ச தீமஹி
தன்னோ காயத்ரி ப்ரசோதயாத்

ஸ்ரீ சித்ரகுப்தர்

ஸ்ரீ சித்ரகுப்தர் :

ஓம் தத்புருஷாய வித்மஹே
சித்ரகுப்தாய தீமஹி
தன்னோ லோகஹ் ப்ரசோதயாத்

மதுரை ஸ்ரீ மீனாட்சி அம்மன்

மதுரை ஸ்ரீ மீனாட்சி அம்மன் :

( ஸகல ஸௌபாக்யங்கள் பெற ) :

ஓம் உன்னித்ரியை ச வித்மஹே
சுந்தர ப்ரியாயை ச தீமஹி
தன்னோ மீனாக்ஷி ப்ரசோதயாத்

ஸ்ரீ காமேஸ்வரி

ஸ்ரீ காமேஸ்வரி :

( மங்களம் உண்டாக ) :

ஓம் க்லீம் த்ரிபுர தேவீ வித்மஹே
காமேஸ்வர்யை தீமஹி
தன்னோ க்லிண்ணே ப்ரசோதயாத்