ஸ்ரீ நிலபதாக தேவி

ஸ்ரீ நிலபதாக தேவி :

( தேர்வில் வெற்றி பெற ) :

ஓம் நிலபதாகை வித்மஹே
மஹா நித்யாயை தீமஹி
தன்னோ நித்யஹ் ப்ரசோதயாத்