ஸ்ரீ ஸுதர்ஸன நரஸிம்ஹர்

ஸ்ரீ ஸுதர்ஸன நரஸிம்ஹர் :

ஓம் ஸஹஸ்ராக்ஷாய வித்மஹே
ஜ்வாலாவர்த்தினேக்ஷ்ரௌஸ தீமஹி
தன்னோ ஸுதர்ஸன ந்ருஸிம்ஹ ப்ரசோதயாத்